Samverkan mot våld
Different languages

Våld i nära relationer

Under denna rubrik vill vi ge ett helhetsperspektiv och kunskap om våldets mekanismer.

Våld i nära relationer är ett komplext och mångfacetterat problem. Det handlar om övergrepp som kan vara av fysisk, psykisk eller sexuell natur. Kvinnor, män, flickor och pojkar, oavsett ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, drabbas. Våldet kan utövas i andra nära relationer än parförhållanden, exempelvis av föräldrar, fosterföräldrar och syskon. Barn kan drabbas av våld i nära relationer, både genom att själva direkt utsättas eller uppleva våld. Våldet kan även vara hedersrelaterat.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut