Samverkan mot våld
Different languages

Konsekvenser av våld

Personer som lever under förtryck och våld kan påverkas på många olika sätt vilket man måste vara medveten om inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten.

Våld i nära relationer har en djup inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa, både på kort och på lång sikt.

Våldsutsatta personer kan söka akutvård hos hälso- och sjukvården efter misshandel eller våldtäkt, men det kan även handla om ångest, smärttillstånd eller depression. Ibland kan det leda till en riskfylld livsstil med missbruk eller ökat sexuellt risktagande.

Läs mer på NCK – medicinska och psykosociala konsekvenser.


Uppdaterad: 2013-01-23 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut