Samverkan mot våld
Different languages

Särskilt sårbara grupper

Även om våldet sker inom alla samhällsikt och på alla samhällsnivåer är vissa grupper av kvinnor särskilt utsatta för våld.

Till dessa grupper hör bland annat kvinnor tillhörande minoritetsgrupper, barn och ungdomar, kvinnor med funktionsnedsättningar, hbtq-personer, kvinnor med missbruksproblematik och kvinnor som lever under väpnade konflikter.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut