Samverkan mot våld
Different languages

Våldsutövare

Arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor kräver ett helhetsperspektiv. Det innebär att det ska finnas både stöd och insatser att erbjuda till våldsutsatta flickor, kvinnor, barn som upplevt våld samt insatser till våldsutövare.

Socialtjänsten måste först säkerställa kvinnans och barnets behov av insatser och säkerhet. Det innebär att alla insatser för våldsutövande män måste sättas i relation till kvinnans och barnets behov. De bör alltid mätas utifrån graden av förbättring av livssituationen för de våldsutsatta.

De metoder som finns i Norrbotten idag är Alternativ till våld (ATV) och Caring Dads. Båda metoderna är utvärderade utomlands och visar på goda effekter. En utvärdering i svensk kontext är på gång.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut