Samverkan mot våld
Different languages

VIVA-projektet

Projektet Viva handlar om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Kvinnojourer i Norrbotten har beviljats medel för att höja kompetensen inom området i Norrbotten. Eva Engman är projektledare och kvinnojourerna i länet deltar i projektarbetet. Samarbetspartners är Länshandikapprådet i Norrbotten, HSO Norrbotten och ABF Norr.

Uppdaterad: 2013-01-23 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut