Samverkan mot våld
Different languages

Metoder för samverkan

Den som utsätts för våld i en nära relation är i behov av insatser från flera olika aktörer, vilket kräver samordning. Då det handlar om barn som far illa eller riskerar att fara illa finns det en lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka.

Här samlar vi de rutiner och metoder som används i Norrbotten för att ge våldsutsatta stöd och hjälp på ett samlat, samordnat och effektivt sätt.

Uppdaterad: 2014-10-26 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut