Samverkan mot våld
Different languages

Barnsamråd i Norrbotten

Samverkan då barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv och är en förutsättning för att våldsutsatta barn ska få skydd och stöd från samhället utifrån ett helhetsperspektiv.

Barnahusutredningen 2010 visade att barnahus är ett nödvändigt utvecklingssteg i arbetet för att alla brottsutsatta barn ska få ett samlat och effektivt samhällsstöd. År 2008 gav regeringen Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredning kring barn som misstänks vara utsatta för brott. De gemensamma nationella riktlinjerna avser samverkan i såväl barnahus som på orter där sådana saknas, och ska ses som rekommendation för de samverkande parterna.

Samordning ska ske för att skydda barnet från ytterligare övergrepp och påtryckningar samt för att olika myndigheter inte ska hindra eller försvåra varandras utredningar. Genom att samordna de olika myndigheternas insatser ökar möjligheten att både bedriva en framgångsrik förundersökning och att ge barnet och dess familj adekvat hjälp och stöd.

Barnsamråd är en bra och effektiv modell för att planera och koordinera olika insatser initialt och för att minska risken att parallella utredningar försvårar eller blir till hinder för varandra. De personer som ingår i samråden och handlägger ärendena ska ha hög kompetens och erfarenhet inom området.

Läs mer i handbokenPDF om att anpassa utredningar efter barnens behov.

Barnsamråd i Norrbotten

Piteå Barnsamråd (avser Piteå älvdal). Kontaktperson Gertrud Wesley gertrud.wesley@pitea.se

Luleå och Boden Barnsamråd. Kontaktperson Kerstin Wanhatalo kerstin.wanhatalo@soc.lulea.se

Kraftfält Norr Barnsamråd. Kontaktperson Erika Nordvall- Falck erika.nordvall-falck@jokkmokk.se

Östra Norrbotten Barnsamråd. Kontaktperson Petra Wikman petra.wikman@kalix.se

Uppdaterad: 2014-10-26 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut