Samverkan mot våld
Different languages

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Vid den omvärldsbevakning som genomförts under projektet Samverkan mot våld har Relationsvåldscentrums (RVC) rutin och arbetssätt visat sig vara särskilt intressant. Rutinen innebär att RVC erbjuder stöd och hjälp för kvinnor och män över 18 år som upplevt våld i nära relation och gjort en polisanmälan.

Upprepade utvärderingar visar att RVC:s metod resulterat i en förbättrad samverkan mellan myndigheterna, att kontakten och kunskapen om varandras yrkesroller förbättrats, att fler åtal väckts samt att fler kvinnor fullföljer rättsprocessen. Utvärderingarna visar även att 92 procent av de våldsutsatta kvinnorna anser att de har fått det stöd de behöver för att medverka i rättsprocessen. Även den stora tillgängligheten beskrivs av kvinnorna som viktig. Brå efterlyser i sin rapport 2008:25 människor som har den ”renodlade uppgiften att lyssna på och stödja kvinnan under och efter rättsprocessen” för att polisen ska kunna fokusera på sin neutrala och utredande roll. Brå nämner RVC som ett gott exempel.

Läs mer i handboken Från polisanmälan till stöd och hjälpPDF.

I Norrbotten

Piteå RVC. Kontaktperson Getrud Wesley gertrud.wesley@pitea.se

Luleå och Boden. Kontaktperson Kerstin Wanhatalo kerstin.wanhatalo@soc.lulea.se

Uppdaterad: 2014-10-26 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut