Samverkan mot våld
Different languages

Om Samverkan mot våld

Den som utsatts för våld i nära relation och dennes närstående har rätt till ett samlat och effektivt samhällsstöd. Samverkan mot våld är idag en myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, polismyndigheten och åklagarmyndigheten.

Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose de drabbades behov av skydd, stöd och vård. De ideella organisationernas verksamheter är ett betydelsefullt komplement till kommunernas ansvar för stöd till de brottsutsatta. Samordning av insatserna är nödvändigt för att ge ett samlat och effektivt stöd till de som har utsatts för våld i nära relationer.

Om projekt Samverkan mot våld

Projekt Samverkan mot våld startade februari 2011 i myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten. Projektet övergår till permanent verksamhet hösten 2013.

Läs mer om projektet;

Samverkan mot vålds projektplanPDF och genomförandeplan 2012-2013.PDF Slutrapport - från projekt till ordinarie verksamhetPDF

Kartläggning 2011. Vid projektets start genomfördes en kartläggning av våldets omfattning och myndigheters insatserPDF vid våld i nära relation i Norrbotten. Vi ville på så sätt få en bild av hur situationen såg ut samt vilken grad av insatser som behövdes?

Basnivå i Norrbotten. Projektet utvecklade en Basnivå avseende samverkansmyndighets insatser mot våld i nära relationer.

Läs om Basnivån från november 2011 till november 2012.

Handböcker i myndighetssamverkan

Webbportal. Projketet skapade portalen våldmotnära.se som riktar sig till människor som utsätts för våld eller utövar våld i nära relationer i Norrbotten. Webbplatsen vänder sig också till dem som arbetar professionellt med dessa frågor.

Konferenser och utbildningar. Läs om genomförda konferenser, utbildningar med mera

Uppdaterad: 2014-10-26 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut