Samverkan mot våld
Different languages

Basnivå för samverkan

Myndigheternas insatser mot våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättssäkerhet, skydd, stöd och behandling, oavsett i vilken kommun brottet aktualiseras.

I syfte att uppnå god kvalitet samt möjlighet till uppföljning har länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten upprättat en basnivåPDF för sina respektive insatser mot våld i nära relation.

Du kan läsa om samverkansmyndigheternas utvecklingsarbete för att uppnå Basnivån i rapport Basnivån från november 2011 till november 2012PDF.

Uppdaterad: 2014-10-26 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut