Samverkan mot våld
Different languages

Länsövergripande handlingsplan

Sedan år 2000 finns en länsgrupp för kvinnofrid som leds av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Denna grupp har tagit fram en myndighetssamverkansplanPDF för länet.

Uppdaterad: 2014-10-26 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut