Samverkan mot våld
Different languages

Nationella riktlinjer för samverkan kring barn

2008 gav regeringen Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredning kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

De gemensamma nationella riktlinjerna avser samverkan i, såväl barnahus, som på orter där sådana saknas och ska ses som rekommendation för de samverkande parterna.

Uppdaterad: 2014-02-21 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut