Samverkan mot våld
Different languages

Regeringens insatser 2011-2014

Regeringen följer upp den satsning som gjorts inom ramen för handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

För att ge struktur åt arbetet som sker inom ramen för handlingsplanen planeras och genomförs insatser inom sex fokusområden. Dessa är:

  • nationell mobilisering och samordning av arbetet,
  • åtgärder mot sexuellt våld,
  • stärkt förebyggande arbete samt skydd av och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld,
  • förebyggande och bekämpande av hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive äktenskap mot en parts vilja,
  • förebyggande insatser riktade till män, och
  • insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Läs mer om regeringens satsning och exempel på beslutade åtgärder 2011-2014 här

Uppdaterad: 2013-04-05 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut