Samverkan mot våld
Different languages

Riktat stöd och behandling

I Norrbottens finns verksamheter som vänder sig till barn och vuxna som utsatts eller utsätts för våld i nära relationer. Det finns även behandling till dem som utövar våld.

För våldsutsatta barn och vuxna

FREDA-mottagningen mot våld är till för barn och vuxna som utsatts eller utsätts för våld i nära relationer och som är bosatt i Luleå, Boden eller Piteå. FREDA-mottagningen mot våld är en kommunal verksamhet som bygger på frivillighet. De som arbetar på mottagningen är socionomer med vidareutbildning i bl.a. våld i nära relationer och psykoterapi.

Kontakta FREDA-mottagning via e-post freda@lulea.se eller ring 020 - 44 22 44(öppet vardagar mellan 8-17 och samtalet syns inte på telefonräkningen).

Varje socialtjänst i Norrbotten har en kvinnofridssamordnare eller barn- och kvinnofridsamordnare. Du når dem via kommunens växel.

För dem som utövar våld

Våldsutövande män har rätt till stöd och hjälp enligt lag. De metoder som tillämpas i Norrbotten är Alternativ till våld (ATV) och Caring Dads. Båda metoderna är utvärderade utomlands och visar på goda effekter.

Verksamheter som erbjuder samtalsbehandling som ett alternativ till våld:

Familjerådgivningen i Luleå erbjuder behandling enligt metoden Alternativ till våld (ATV) för personer som bor i Luleå, Boden och som har använt eller använder någon form av våld i nära relationer. Du kan kontakta familjerådgivningen via telefon0920-45 43 90 (säkrast kl.8.30-10) eller via e-post: familjeradgivningen@soc.lulea.se.

Samtalsbyrån med familjerådgivning erbjuder samtalsbehandling enligt metoden Alternativ till våld (ATV) för personer i Gällivare, Pajala, Jokkmokk och Kiruna som har använt eller använder någon form av våld i nära relationer. Kontakta Samtalsbyrån för mer information på telefon 0970-18934
eller via e-post: samtalsbyran@gallivare.se

Verksamheter som erbjuder Caring Dads

Piteå socialtjänst erbjuder pappor som utövar våld behandling med modellen Caring Dads. Vid intresse kontakta Mottagningen, Stöd till barn och familj, Piteå kommun 0911 69 7575 eller kommunens växel 0911 69 6000.

 

Uppdaterad: 2017-03-21 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut
Hjälp i din kommun