Samverkan mot våld
Different languages

Samordnare i Norrbotten

Regional samordning

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att stödja regional samordning av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Uppdraget inkluderar områdena barn som bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Kontakta Lisa Lindström, utvecklingsledare våld i nära relationer. Mejl lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se, tel 010-2255 360, mob 070-660 62 75.

Barn- och kvinnofridssamordnare inom socialtjänsten

Samordnare för barn- och kvinnofrid/våld i nära relationer:
Luleå och Boden: Kerstin Wanhatalo kerstin.wanhatalo@soc.lulea.se

Piteå: Gertrud Wesley gertrud.wesley@pitea.se

Varje kommun har personal med ansvar för kvinnofrid och arbete mot våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Polisens brottsoffersamordnare

Åsa Sannerborg är länsansvarig brottsoffersamordnare för Polismyndigheten Norrbotten. Mejl: asa.sannerborg@polisen.se, tel 010 - 56 83 756 (08-14), mob 073 - 806 81 45.

Region Norrbotten

Moa Lygren, Projektledare Utvecklingsavdelningen/Folkhälsocentrum, har ett ansvar för utveckling av Norrbottens läns landstings arbete mot våld i nära relationer.
Mejl: moa.lygren@norrbotten.se 

Uppdaterad: 2017-04-12 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut