Samverkan mot våld
Different languages

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens uppdrag är att se till brottsoffers rättigheter, intressen och behov. Det är Brottsoffermyndigheten som beslutar om ersättning till brottsoffer och hur pengar ur Brottsofferfonden ska fördelas till olika stödprojekt riktade till brottsoffer.

På deras hemsida kan den som utsatts för brott hitta information om vilka rättigheter och möjligheter man har och vilken typ av stöd och hjälp som finns. Här finns information om brottsskadeersättning, om hur rättsprocessen går till och vanliga frågor och svar.

Uppdaterad: 2013-01-20 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut