Samverkan mot våld
Different languages

Hälso- och sjukvården

Den som utsätts för våld i nära relationer eller utövar våld kan vända sig till sjukvården för att få stöd och hjälp. Alla i sjukvården har tystnadsplikt. De finns till för att ge råd, stöd och den vård som kan tänkas behöva.

Vid akuta problem och akut behov av hjälp ska man ringa 112 – SOS Alarm eller besöka akutmottagningen på sjukhuset eller jourmottagningen i närområdet. Där får man akut hjälp. Det är viktigt att synliga skador dokumenteras. Man kan också ta upp problem med en barnmorska eller en distriktssköterska. Sjukvården kan också, i samråd med den våldsutsatta, hjälpa till att göra en polisanmälan eller kontakta sociala myndigheter.

Kuratorer

Den som är inlagd eller går på behandling på sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbehandling samt stöd- och motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid.

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

I första hand ska man vända sig till sin läkare på vårdcentralen när man mår psykiskt dåligt. På vårdcentralen får man kontakt samma dag som man ringer. Man får en första hjälp i form av rådgivning och eventuellt också medicinering. När det inte är tillräckligt får man en remiss till vuxenpsykiatrin vid sjukhuset.

I akuta lägen kan man ringa psykiatrins rådgivningssköterska som ger råd och stöd dygnet runt. Sjukhusen i Gällivare, Sunderbyn och Piteå har specialiserad vuxenpsykiatri med psykiatrisk akutmottagning dit man kan åka dygnet runt. Man får ta med sig någon närstående om det underlättar.

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdom i åldrarna noll till arton år och för deras familjer. Hit kan alla i familjen vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. Man får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Man behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri. Det finns psykiatriska barn- och ungdomsmottagningar i Luleå/Boden, Kalix, Gällivare och Piteå.


Du kan även gå in på landstingets informationssida mot våld i nära relation.


Uppdaterad: 2013-01-23 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut