Samverkan mot våld
Different languages

Ideella organisationer

Frivilligorganisationerna inom det sociala området är idéburna och arbetar inte med myndighetsutövning. De är heller inte lagstyrda utan organiserar själva sitt arbete.

De organisationer som framförallt arbetat med våld i nära relationer är kvinno- och tjejjourer samt brottsofferjourer. Till en kvinno- eller brottsofferjour kan man vända sig för rådgivning och stöd. Många kvinnojourer erbjuder även skyddat boende. Om någon vill ha kontakt med en förening, gå in via "Hjälp i din kommun" på startsidan för lokala organisationer. Vi har även samlat information om ideella organisationer under fliken "Det finns hjälp".

Uppdaterad: 2013-01-20 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut