Samverkan mot våld
Different languages

Norrbottens Kommuner

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation för kommunerna i länet. Vårt uppdrag är att tillvarata kommunernas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen.

Norrbottens Kommuner är uppdelad i en politisk organisation som styr verksamheten och en tjänstemannaorganisation som utför uppdragen.

De förtroendevalda ombuden i förbundsfullmäktige fattar övergripande beslut. Styrelsens förtroendevalda ledamöter fattar beslut om verksamheten och de har till sin hjälp förtroendevalda i Tillväxtberedningen (tillsammans med Norrbottens läns landsting), Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen.

Tjänstemannaorganisationen uppdelas i ett kansli och MediaCenter. Dessutom driver Norrbottens Kommuner ett antal projekt i egen regi eller tillsammans med andra.

Uppdaterad: 2017-03-21 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut