Samverkan mot våld
Different languages

Fly från sin familj

Om du är i akut behov av att komma ifrån din familj kan socialtjänsten erbjuda dig ett jourhem. Gå in på "Hjälp i din kommun" på startsidan så hittar du hjälp i din kommun.

När du ringer socialtjänsten får du förklara ditt problem och vad du vill ha hjälp med. En akut lösning kan vara att socialsekreteraren hjälper dig att komma till ett skyddat boende i form av ett jourhem. Då får du tillfälligt bo i en familj som har fått i uppdrag av socialtjänsten att vara jourhem.

Under tiden du bor i jourhemmet försöker socialtjänsten ta reda på om du kanske kan flytta hem igen om problemen går att lösa. Om det är så att du inte kan flytta tillbaka till din egen familj försöker socialtjänsten att hitta en mer långsiktig lösning i form av ett familjehem.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut