Samverkan mot våld
Different languages

Barn- och ungdomsmottagningen

Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdomar i åldrarna noll till arton år, och för deras familjer. Hit kan barn och föräldrar vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer.

Du får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut