Samverkan mot våld
Different languages

Polisen

Hos polisen finns särskilt utbildade barnförhörsledare som är vana att möta och prata med barn som har blivit utsatta för alla typer av brott. Barn som bevittnat våld i nära relationer betraktas som brottsoffer och har rätt till brottsskadeersättning. För att barn ska kunna få ut sin brottsskadeersättning måste det alltid finnas en polisanmälan.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut