Samverkan mot våld
Different languages

Hur man påverkas av våld

Våld i nära relationer har en djup inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa, både på kort och lång sikt.

Våldsutsatta personer kan behöva akutvård efter misshandel eller våldtäkt, men det kan även handla om ångest, smärttillstånd eller depression. Ibland kan utsatthet leda till en riskfylld livsstil med missbruk eller ökat sexuellt risktagande. Mycket talar för att våldet får liknande hälsoeffekter när våld sker i en samkönad relation eller när män utsätts för våld av sin kvinnliga partner.

Våld skrämmer och skadar barn. En del barn blir utsatt för sådant våld att det syns på kroppen, men ofta har de smärtan inom sig. Forskning visar på svåra symtom och att många av barnen är i behov av behandling.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut