Samverkan mot våld
Different languages

Våldets konsekvenser

Det finns ett stort antal studier som visar att våldsutsatta personer drabbas av kroppslig och mental ohälsa. Ångest och depression är vanliga symtom som kan orsakas av att leva i våld. Grövre våld leder till kroppsskador som vanligtvis består av blåmärken av olika slag, ofta placerade så att de går att dölja med klädseln.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut