Samverkan mot våld
Different languages

Ångest

Ångest och depression är vanliga symtom som kan orsakas av att leva i en våldsam relation. Ångest och rädsla är en del av ett livsviktigt alarmsystem som finns hos alla människor. Systemet behövs för att du ska reagera vid hot eller fara. Då aktiveras flera försvarsreaktioner och beredskapen i kroppen höjs.

En människas ångest är individuell. Förutom att ångesten påverkar hur man mår psykiskt, så kan den även ta kroppsliga uttryck, exempelvis

  • hjärtklappning
  • svettningar
  • klump i halsen
  • muntorrhet
  • spända muskler
  • domningar
  • stickningar
  • illamående
  • yrsel
  • andnöd.

När det handlar om ångest som hindrar det dagliga livet så kan man tala om att det är en sjukdom.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut