Samverkan mot våld
Different languages

Att vara i kris

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande. Människor reagerar olika på hot och våld. Det finns dock vissa gemensamma drag. Det här är några vanliga krisreaktioner som kan visa sig.

Kroppen
Magproblem, förändrade sömn- och matvanor, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel och huvudvärk.

Känslor
Sorg, ångest, ilska, mardrömmar, känslomässig berg- och dalbana, rädsla och vanmakt.

Relationer
Förlorad tillit, känslor av främlingskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater.

Tankar
Minnesstörningar, förvirring, svårigheter att fatta beslut, händelsen spelas upp gång på gång, minnesblixtar.

Beteenden
Isolering, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat samt missbruk.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut