Samverkan mot våld
Different languages

Nedstämdhet eller depression

Psykisk, verbal och fysisk misshandel kan leda till nedstämdhet eller depression för den som blivit utsatt. Depression är en psykisk sjukdom, men gränsen mellan vanlig nedstämdhet och sjuklig depression är delvis flytande.

Om nedstämdheten djupnar och går över i en depression behöver du hjälp från sjukvården. Är du deprimerad kan du känna dig likgiltig över saker som du annars bryr dig om, bli orkeslös, tappa matlust eller börja tröstäta och få dålig självkänsla. Många som är deprimerade sover sämre och/eller drabbas av ångest.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut