Samverkan mot våld
Different languages

Sorg

Det är vanligt att andra känslor som ångest, vrede och skuld blandas in i sorgen. Den sorg du känner är din och ingen kan ta den ifrån dig. Du har rätt att sörja på ditt sätt.

Några vanliga reaktioner vid sorg är

  • nedstämdhet och förtvivlan
  • saknad och längtan
  • ensamhet och övergivenhet
  • skuldkänslor
  • sömnsvårigheter
  • koncentrations- och minnessvårigheter
  • irritation och ilska
  • kroppsliga besvär.

Det är vanligt att känslorna växlar, ibland mycket hastigt. Den ena stunden lever man till synes som vanligt och undviker att tänka på det sorgliga. Nästa stund kan man inte tänka på någonting annat. Att växla mellan sådana känslolägen är normalt och ett sätt att hantera sin sorg. Den som sörjer måste leva vidare, men också få tid att bearbeta det som hänt.

Det är viktigt att inte glömma att barnen också sörjer och att de behöver vuxnas stöd för att förstå och hantera sin sorg.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut