Samverkan mot våld
Different languages

BRIS – Barnens rätt i samhället

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Genom BRIS vuxentelefon - om barn får också vuxna någon att prata med kring frågor och problem rörande barn.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut