Samverkan mot våld
Different languages

Brottsofferjouren

Luleå Brottsofferjour (BoJ) har stor erfarenhet av att ge stöd till dig som blivit hotad eller slagen av din partner. Där kan du få rådgivning och stödsamtal. BoJ arbetar över hela länet.

BoJ kan hjälpa dig om du

  • funderar på om du ska polisanmäla
  • har polisanmält och behöver rådgivning och stöd
  • är osäker på vem du ska vända dig till
  • behöver råd angående målsägandebiträde/advokat.

BoJ samverkar med polis, åklagare och tingsrätt när det gäller polisanmälan och rättegång. De har nära samverkan med FREDA-mottagningen och samverkar med Kvinnojouren Iris när det gäller skyddat boende.

Allt du berättar stannar hos BoJ. Endast med ditt medgivande förs informationen vidare.

Är du anhörig är du också välkommen att kontakta BoJ.

Ring 0920-104 13 eller mejla till info@lulea.boj.se

 

Uppdaterad: 2017-07-04 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut