Samverkan mot våld
Different languages

Kvinno- och tjejjourer

Kvinnojourer och tjejjourer är helt fristående organisationer – alltså inga myndigheter. Det är kvinnor och tjejer som vill hjälpa dig vid rädsla, hotelser, misshandel, våldtäkt och med dina barn. Vid kontakt med kvinnojouren eller tjejjouren är du anonym och du registreras inte.

Kvinnojourer och tjejjourer kan hjälpa till med att

  • ge behövande kvinnor och barn tak över huvudet i nödsituationer
  • följa och stödja misshandlade kvinnor från den första kontakten till dess att de återigen är trygga och fungerar
  • ha en fungerande telefonjour
  • informera och utbilda vid behov
  • ge information om föreningens arbete.

ROKS

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld.

På deras hemsida finns telefonnummer till lokala kvinno- och tjejjourer.

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hitta jour nära dig

Unizon | samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer

      Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.      

Uppdaterad: 2017-07-04 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut