Samverkan mot våld
Different languages

Kvinno- och tjejjourer

Kvinnojourer och tjejjourer är fristående organisationer. Det är kvinnor och tjejer som vill hjälpa dig vid rädsla, hotelser, misshandel, våldtäkt och med dina barn. Vid kontakt med kvinno- eller tjejjouren är du anonym och registreras inte.

Kvinnojourer och tjejjourer hjälper med att:

  • ge kvinnor och barn tak över huvudet i nödsituationer
  • följa och stödja misshandlade kvinnor från den första kontakten tills de är trygga
  • ha en fungerande telefonjour
  • informera och utbilda
  • ge information om föreningens arbete

ROKS

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen i Sverige för kvinnojourer och tjejjourer. Det är cirka 100 jourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld.

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hitta en jour nära dig    

Uppdaterad: 2018-05-04 av: Fredrik Winneborn

 Skriv ut