Samverkan mot våld
Different languages

RFSL brottsofferjour

Genom RFSL´s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om.

Du kan prata med RFSL om hur du har det. Ring eller mejla.
Telefon: 020-34 13 16
E-post: boj@rfsl.se

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut