Samverkan mot våld
Different languages

Våld i nära relation

Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat och materiellt. Det blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår.

Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till våldutövaren, vilket kan försvåra möjligheten till motstånd och uppbrott. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker våldutövaren kontrollera och utöva makt över den utsatta.

Våld i nära relation sker inte i ett samspel. Våld är en ensidig handling, inte en ömsesidig handling. Det är våldsutövaren som gått över gränsen, inte den som blir utsatt. Den utsatte försvarar sig och deltar inte i våldsutövningen - våld är alltid en ensidig handling.

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.

Uppdaterad: 2016-12-15 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut