Samverkan mot våld
Different languages

Barn har sett och hört

Det våld som sker i hemmet blir en del av barnens familjemiljö och fortsätter under barnens hela uppväxt. Många gånger utsätts barnen själva för direkt våld. Föräldrarna saknar till stor del möjlighet att ge barnet stöd då de antingen är skrämmande eller skrämda. Våldet är ofta inte känt av omgivningen och barnen berättar sällan om sina upplevelser. Våldet blir en familjehemlighet, vilket innebär att barnet inte får stöd från andra.

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad och kanske själv bli direkt utsatt är nog bland det svåraste ett barn kan uppleva. Den känsla av vanmakt som drabbar barnet när det inte kan stoppa våldet, kan komma att påverka barnets uppväxt på olika sätt.

Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Barn reagerar på våld på olika sätt. Barnen kan få magont, sömn- och koncentrationssvårigheter, aggressivitet, psykiska problem, ångest, rädslor, fobier och hälsoproblem som eksem eller ätstörningar. Många av barnen är i behov av behandling.

En del barn försöker ge sig in i föräldrarnas konflikt för att försöka få stopp på våldet. Det är heller inte ovanligt att barn upplever starka lojalitetskonflikter; de vill skydda men riskerar att aggressiviteten riktas mot dem själva. Många barn lever i separerade familjer där det kan vara den nya eller före detta partnern som utövar våld.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut