Samverkan mot våld
Different languages

Särskilt sårbara grupper

Vissa grupper är särskilt sårbara till följd av diskriminering och marginalisering, olika former av funktionsnedsättning eller missbruk.

Våldsutövandet mot särskilt utsatta personer riktar ofta in sig på just dessa faktorer. Exempelvis kan förövaren utnyttja att offret har ett funktionshinder genom att undanhålla mediciner eller utöva fysiskt våld mot delar av den utsattas kropp som redan gör ont.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut