Samverkan mot våld
Different languages

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld är ett specifikt våld mot den som inte följer ”normen”. Det handlar om total kontroll av kvinnans sexualitet. Homosexuella, bisexuella och transpersoner är även utsatta grupper. Barngiftermål och påtvingad könsstympning tillhör också kategorin. Hedersrelaterat våld utövas kollektivt av en hel familj, släkt och ibland också av ett helt samhälle.

Att få sina rättigheter fråntagna genom hedersrelaterat våld är ett specifikt våld som drabbar både barn och vuxna, unga och gamla, kvinnor och män. Kvinnor brukar vara de som drabbas hårdast. Kärnan i hedersrelaterat våld är total kontroll över framför allt kvinnans sexualitet och att upprätthålla en heteronormativitet.

Hedersrelaterat våld är inte lika med hedersmord. Det sistnämnda är endast det yttersta medel som hederssystemet tar till för att upprätthålla hedern, få upprättelse eller som det brukar kallas ”tvätta bort skammen”. Hedersmord är bara toppen på ett isberg av ett systematiskt och mycket utbrett våld mot personer i traditionella miljöer.

Hedersförtryck kan innebära

  • att inte få klä sig som man vill – eller tvingas bära vissa plagg mot sin vilja

  • att inte få gå ut

  • att inte få umgås socialt med de man vill

  • att inte få gifta sig med den man vill

  • att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet

  • att alltid vara bevakad och kontrollerad

  • att inte få studera vidare, eller att enbart få studera vidare på samma ort som familjen bor på

  • att styras av de i familjen/släkten som har mer makt än man själv.

Även om unga killar ofta ges större frihet och rättigheter än tjejer så tvingas de också leva efter hederstänkandet. De måste ibland kontrollera och bestraffa sina systrar, kusiner och mammor även om de inte vill. Killar kan tvingas att gifta sig mot sin vilja med någon som familjen eller släkten valt ut. De kan också bli utfrysta och utsatta för våld om de inte är heterosexuella. Hedersrelaterat våld har ingenting med etniskt ursprung, tillhörighet eller klass att göra.

Att gifta sig är ett eget val​

Att gifta sig ska vara ett eget val man gör. Det står i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Sverige och de flesta andra länder i världen skrivit under. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så. Om du är rädd och orolig för att du ska behöva gifta dig med någon mot din vilja finns det hjälp att få. Du hittar bra information på umo.se.

Läs mer

Dina rättigheter är en webbplats om dina mänskliga rättigheter.

Heder.nu är en webbplats för dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Terrafem kan ge kvinnor stöd och råd på 44 språk.

Elektra arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Somaya är en kvinno- och tjejjour som arbetar med våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund och/eller muslimsk identitet.


Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut