Samverkan mot våld
Different languages

Kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med olika former av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar är till följd av sin nedsättning särskilt sårbara för att utsättas för våld. Ofta befinner de sig i olika beroendesituationer som försvårar möjligheterna för dem att söka hjälp och stöd eller att ta sig ur en våldspräglad relation.

Våldet riktas ofta mot själva funktionshindret. Exempelvis kan en rullstolsburen lämnas på ett sätt som gör att hon inte kan ta sig därifrån på egen hand. Slag och sparkar kan även riktas mot delar av kroppen som är särskilt smärtkänsliga på grund av reumatism eller liknande. Våldsutövandet kan även bestå i att förvägra medicin eller att på andra sätt underlåta att ge vård. Våldet kan leda till att den fysiska eller psykiska funktionsnedsättningen förvärras. I vissa fall är våldet själva orsaken till att en funktionsnedsättning har uppkommit.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning utövas till största delen av en man som kvinnorna har en nära relation med – exempelvis en make, sambo, pappa eller annan nära anhörig. Dessutom förekommer det även att de utsätts för våld av personal inom färdtjänst eller vårdare och personal på särskilda boenden.

Läs mer

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Sällan sedda

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut