Samverkan mot våld
Different languages

Kvinnor med missbruksproblem

Missbrukande kvinnor är en mycket sårbar grupp i samhället. Våld är ett vanligt inslag i kvinnornas vardag.

Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare: partner, behandlingspersonal, väktare, polis eller andra missbrukare.

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot missbrukare av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer. Kvinnornas våldsutsatthet tenderar att förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter och det betraktas i huvudsak som en följd av missbruket; detta trots att våldet är en problematik som inte nödvändigtvis försvinner om missbruket upphör.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut