Samverkan mot våld
Different languages

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.

Exempel på ekonomiskt våld är när någon​

  • kontrollerar hur partnern använder pengar
  • inte tillåter partnern ha egna pengar
  • gömmer undan gemensamma pengar
  • tvingar partnern att medverka i ekonomiska olagligheter.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut