Samverkan mot våld
Different languages

Fysiskt våld

Det fysiska våldet kan ske på många sätt, exempelvis när någon

  • släpar dig, knuffar eller håller fast dig
  • sparkar eller slår dig med knytnäve eller föremål
  • kastar något på dig
  • tar stryptag på dig
  • bankar ditt huvud mot något
  • använder sexualiserat våld.

Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt utan snarare såväl målinriktat som funktionellt. Våldsutövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av den utsattas kropp så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Men våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, såsom frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut