Samverkan mot våld
Different languages

Latent våld

Latent våld kan vara en stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut