Samverkan mot våld
Different languages

Psykiskt våld och hot om våld

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Några exempel:

  • Direkta hot, exempelvis hot om fysiskt våld eller hot om våldsamma konsekvenser: "om du lämnar mig, så tar jag livet av mig", "jag tar vårdnaden om barnen" och liknande.

  • ​Indirekta hot, exempelvis "jag vet var du bor". Hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.

  • Förödmjukelser och nedlåtande och fientlig hållning, exempelvis "jävla idiot!".

  • Kontroll, exempelvis att snoka i partnerns kalender, mejl och mobiltelefon eller begära att partnern ska redovisa vad hen gjort under dagen.

  • Utagerande svartsjuka, exempelvis "jag såg hur du flirtade".

  • Isolering; på olika sätt begränsa partnerns rörelsefrihet exempelvis genom att inte låta partnern träffa sina vänner eller andra betydelsefulla personer.

  • Att kontrollera ekonomi och information så att partnern får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.

  • Emotionellt våld, exempelvis negligering, menande suckar eller att ständigt bryta överenskommelser.

  • Stalkning, det vill säga att man upprepade gånger trakasserar samma person i form av hot, ovälkomna besök, telefonsamtal, brev eller e-post med kränkande innehåll. Det kan även innebära att man smyger sig på, övervakar och förföljer en person.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut