Samverkan mot våld
Different languages

Våld – ett uttryck för ojämställdhet

Våld och andra former av övergrepp mot kvinnor är enligt regeringen den mest akuta jämställdhetsfrågan i dag. Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld kan under inga omständigheter accepteras eller ursäktas. Att motverka mäns våld mot kvinnor är därför en fråga av högsta prioritet för jämställdhetspolitiken. Mäns våld mot kvinnor berör hela samhället, såväl kvinnor som män.

Mäns fysiska, psykiska och sexuella våld mot kvinnor utgör ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Rädslan för att bli utsatt inskränker flickors och kvinnors livsutrymme.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut