Samverkan mot våld
Different languages

Vem utövar våld?

Kontroll och maktbehov är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer. Genom fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet. Våld i nära relationer är både ett uttryck och ett medel för att uppnå makt. Synen på förövaren är dock starkt omdebatterad: Vilka är våldsverkarna? Är de avvikande eller verkar de inom samhällsnormen?

Vad som förenar våldsutövarna är att de till omkring 90 procent är män, vilket tyder på att våldet är starkt kopplat till kön och maskulinitet. Studier har visat att våldsutövande i nära relationer kan vara ett medel för att stärka känslan av manlighet och tvinga offret till underkastelse. Under våldsutövandet kan män uppleva att de förkroppsligar typiskt ”manliga” attribut; aggressivitet, styrka och kontroll. Det finns flera likheter med det våld som förekommer i samkönade och heterosexuella relationer. Även den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade.

Familjer där vuxna använder våld mot barn ser ut på olika sätt. Barn kan utsättas för våld oavsett var familjen bor, kommer ifrån och vad de vuxna jobbar med. Att vuxna använder våld mot barn kan bero på många olika saker. Det kan vara stress, att de vuxna inte trivs med varandra eller sina liv, missbruk, psykisk sjukdom, ekonomiska problem eller något annat som får dem att må dåligt. En del kan tro att det är ett bra sätt att uppfostra barn med våld, trots att det är förbjudet. En del förstår inte hur barn skadas av våld.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut