Samverkan mot våld
Different languages

European Conference on Domestic Violence 

Den 6-9 september anordnas en europeisk konferens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på Irland. Mer om konferensen hittar du här.

Uppdaterad: 2014-12-09 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut