Samverkan mot våld
Different languages

Kontaktpersoner

Webbportalen mot våld i nära relationer är en samverkan mellan Norrbottens kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

 

Lisa Lindström
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Utvecklingsledare, Våld i nära relationer
Mail: lisa.lindstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 5360, mobil: 070-660 62 75 

Ulla Isaksson
Region Norrbotten
Verksamhetsstrateg
Mail: ulla.isaksson@nll.se
Telefon: 070-298 4328, 0920-28 43 28

Åsa Sannerborg
Polismyndigheten Norrbotten
Länsansvarig brottsoffersamordnare
Mail: asa.sannerborg@polisen.se
Telefon: 010 - 568 37 56  (8-14), 073 - 806 81 45

Vi är intresserade av att få veta vad du tycker om sidan. Vad är bra, dåligt eller vad saknas? Hör av dig till någon av oss, eller mejla info@valdmotnara.se.

Uppdaterad: 2017-03-21 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut