Samverkan mot våld
Different languages

Kontaktpersoner

Webbportalen mot våld i nära relationer är en samverkan mellan Norrbottens kommuner, Region Norrbottens, Polismyndigheten Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Sara Avander
Utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen i Norrbottens län
010-225 56 64, 072-544 28 38, sara.avander@lansstyrelsen.se

Ulla Isaksson
Verksamhetsstrateg
Region Norrbotten
0920-28 43 28, 070-298 43 28, ulla.isaksson@nll.se

Moa Lygren
Projektledare
Region Norrbotten
072-215 87 68, moa.lygren@norrbotten.se

Petra Freudentahl
Gruppchef brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen
Polismyndigheten Norrbotten
010-568 38 80, petra.freudentahl@polisen.se

Vi är intresserade av att få veta vad du tycker om sidan. Vad är bra, dåligt eller vad saknas? Hör av dig till någon av oss, eller mejla info@valdmotnara.se.

Uppdaterad: 2018-05-02 av: Fredrik Winneborn

 Skriv ut