Samverkan mot våld
Different languages

Nyhetsarkiv

 • Seminarier och utbildningar hösten 2017


  Länsstyrelsen i Norrbottens län informerar om höstens seminarier och utbildningar med fokus på det 6...
 • Utbildning för kursledare


  Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa föru...
 • Webbkurs om våld


  Hittills har närmare 500 yrkesverksamma i Norrbottens län, främst inom socialtjänsten, gått webbkurs...
 • Nej till sexköp


  Antalet fall av misstänkt människohandel ökade under 2016. Människohandel är världens tredje största...
 • Infogeneratorn - nytt språkverktyg


  Infogeneratorn- för anpassad och korrekt information på 24 olika språk. Informationen kan användas p...
 • Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor


  Regeringen presenterar en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. De...
 • Ny kampanj sätter fokus på efterfrågan av sexuella tjänster


  Nu startar kampanjen ”Du avgör!”, som syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. Kampanjen ...
 • Konferens om våld i nära relation


  5 december 2016  09.00 - 11.00 eller 12.00 - 14.00 (samma innehåll förmiddag och eftermiddag)Plats: ...
 • Introduktionskurs omMäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer


  Introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Mäns våld mot kvinnor är ett a...
 • Regional jämställdhetsdag 2016


  Samverkan för jämställdhet i Norrbotten bjuder in till en dag om
  jämställdhet onsdagen den 14 septemb...

 • Utbildningsdag om äldre som utsätts eller har utsatts för våld i nära relation


  Länsstyrelsen i Norrbotten bjuder in till en utbildningsdag om äldre som utsätts eller har utsatts f...
 • Nya filmer om hedersrelaterat förtryck och våld


  Här finns nya filmer om hedersrelaterat förtryck och våld. Filmerna riktar sig till unga, yrkesverks...
 • Sök statsbidrag för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och flickor


  Nu kan lokala ideella kvinno- och tjejjourer söka statsbidrag för 2016 och 2017. Statsbidraget ska s...
 • Samarbete ger stark fristad för kvinnor


  Norrbotten har saknat ett förstärkt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande ba...
 • Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning


  Nu finns en skrift som vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktion...
 • Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck


  Nu är slutbetänkande klart och är ute på remissSyftet med den nationella strategin är att bidra till...
 • Ulrica Åström vinnare av jämställdhetspriset 2015 


  Under den första upplagan av jämställdhetsdagen på Vetenskapens hus i Luleå tilldelades Ulrica Åströ...
 • VÅLD - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer är reviderad


  Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer ska v...
 • Regeringen beslutar att ge Statens skolverk i uppdrag att utvärdera programmet Mentors in Violence Prevention


  Regeringen beslutar att ge Statens skolverk i uppdrag att utvärdera programmet Mentors in Violence P...
 • Bryt tystnaden! Det är inte bara de våldsutsatta som ska skrika


  Minskat våld ger oss ett bättre samhälle. Våld är därför inte bara ett problem för den som utsätts u...
 • Götblad ger förslag på förändringar och lyfter fram bl.a Samverkan mot våld som ett gott exempel


  Carin Götblad, nationell samordnare, skriver i debattartikel i DN (publicerad 2013-06-23) om våld i ...
 • Att tala om motstånd - från hjälplöst offer till aktivt subjekt


  En översättning och sammanställning av brottsofferforskaren och familjeterapeuten Allan Wades artik...
 • Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn


  Stiftelsen Allmänna barnhuset lanserar webbplatsen www.dagsattprataom.se Här finns information, fakt...
 • BROTT MOT BARN


  BROTT MOT BARN POLIS OCH ÅKLAGARE FÖLJER INTE LAGEN 25 mars 2015 Det finns fortfarande stora brister...
 • Nyheter från Socialstyrelsen 


  Socialstyrelsen informerar om nytt material. Under april månad beräknas  handboken Våld att publicer...
 • Enkätinsamling om  kommunernas arbete med stöd till brottsoffer


  Under vecka 6 skickar Socialstyrelsen en enkät till samtliga kommuner via registratorerna. Det är en...
 • Resekurage - kampanj som syftar till att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn utomlands. 


  Vi vill också göra er uppmärksamma på att Länsstyrelserna, polisen och World Childhood Foundation ig...
 • Webbstöd - lanseras


  Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och b...
 • Sveriges första tantjour startas i Norrköping


  Sedan tre veckor finns Sveriges första tantjour i Norrköping. Fyra jourtanter svarar i jourtelefon e...
 • Barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks


  I samband med Barnkonventionen 25 år gör de nordiska ländernas barnombudsmän ett gemensamt uttalande...
 • Norden står enat mot våld


  Nolltollerans mot könsrelaterat våld är ett tema som Nordiska ministerrådet har ringat in som särski...
 • Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor


  Idag lämnade utredaren Juno Blom över delbetänkandet SOU 2014:71, Ett jämställt samhälle fritt från ...
 • Barn som far illa eller riskera att fara illa


  Reviderad version av vägledning om barn som far illa eller riskerar att fara illa.Vägledningen ska s...
 • Att uppäcka och ställa frågor om våld i nära relationer


  Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se teck...
 • Socialstyrelsens utredningar efter dödsfall behöver kompletteras med tillsyn


  Statskontoret har följt upp och utvärderat utredningsverksamheten vid Socialstyrelsen under perioden...
 • Kvinnojourer kräver långsiktigt stöd. I Luleå jublar kvinnojouren Iris efter kommunalrådets löfte


  Kommunerna har det lagliga ansvaret att hjälpa våldsutsatta. Många av dem klarar inte av detta utan ...
 • Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn


  En särskild utredare ska undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt...
 • Nationell strategi om våld mot äldre


  Den nationella strategin om våld mot äldre inom vård och omsorg är en del av regeringens satsning på...
 • Öppna jämförelser Brottsoffer 2014


  Några övergripande resultatJämförelserna omfattar 57 indikatorer med fokus på kommunernas stöd till ...
 • Nya publikationer från Socialstyrelsen gällande barn som upplevt våld


  I början av sommaren publicerade Socialstyrelsen  vägledande skrifter gällande barn som upplevt vål...
 • Nyhetsbrev samverkan mot våld


  I nyhetsbrevet sammanfattar länssamordnaren nyheter under det gångna året, om du vill prenumerera på...
 • Bryt tystnaden! Problemet och ansvaret för lösningarna ligger inte hos den som utsätts


  Problemet och ansvaret för lösningarna ligger inte primärt hos den som utsätts, det ligger hos den s...
 • Polisens film kan hjälpa


  Några av de vanligaste brotten är också de mest osynliga. Varje år utsätts 10 000-tals människor, ka...

Uppdaterad: 2013-02-14 av: Administratör Samverkan

 Skriv ut