Samverkan mot våld
Different languages

Bryt tystnaden! Det är inte bara de våldsutsatta som ska skrika

Minskat våld ger oss ett bättre samhälle. Våld är därför inte bara ett problem för den som utsätts utan för oss alla. Alla måste våga se problemet och handla. Ansvaret för lösningarna ligger inte hos den som utsätts, det ligger hos den som utövar våld och hos oss som står bredvid. 

  • Bryt tystnaden!

Vi måste förebygga våldet. Det kräver framförallt åtgärder för att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld.

Upptäck och synliggör våld. Problemet och ansvaret för lösningarna ligger inte hos den som utsätts, det ligger hos den som utövar våld och hos oss som står bredvid.  Alla måste våga se problemet, fråga och handla.

  • Se till att det finns lättillgänglig hjälp!

www.våldmotnära.se har länets myndigheter samlat information och hjälpvägar. Alla, det vill säga myndigheter, föreningar, organisationer, företag, bloggare m fl, kan lägga in den gröna knappen med länk till www.våldmotnära.se på sina webbplatser för att sprida fakta, kontaktvägar och råd. Alla som möter våldsutsatta vuxna och barn eller våldsutövare ska veta hur de själva ska agera eller till vem man ska vända sig.

  • Ge de utsatta ett samlat stöd!

Aktörer som skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet har ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp samt att samordna sina insatser med varandra. De ska samverka.


Politiker i Samverkan mot våld
Bo Johansson, Polisstyrelsen i Norrbotten
Helena Öhlund, Älvsbyns kommun
Kent Ögren, Norrbottens läns landsting
Margareta Bladfors Eriksson , Luleå kommun
Britt Westerlund,  Norrbottens läns landsting
Marlene Haara , Haparanda stad
Agneta Granström, Norrbottens läns landsting
Birgitta Persson , Överkalix kommun
Monica Carlsson, Norrbottens läns landsting
Carola Lidén , Luleå kommun
Dan Ankarholm, Norrbottens läns landsting
Roger Suup, Kiruna kommun
Ruth Rahkola, Piteå kommun
Gunnar Bergman, Kiruna kommun

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut