Samverkan mot våld
Different languages

Bryt tystnaden! Problemet och ansvaret för lösningarna ligger inte hos den som utsätts

Problemet och ansvaret för lösningarna ligger inte primärt hos den som utsätts, det ligger hos den som utövar våld och hos oss som står bredvid.

Kampanj Bryt tystnaden handlar om att vi bryter tystnaden och vågar se problemet. Vi gör en tydlig markering genom att tillgängliggöra samhällets samlade resurser till hjälp för utsatta och våldsutövare.

Vi arbeta för att myndigheter, föreningar, organisationer, företag, bloggare m fl ska lägga in den gröna knappen med länk till våldmotnära.se på sina webbplatser. Du kan bidra genom att ladda ner den gröna knappen här

Följ kampanjen på Facebook

Alla som synliggör den gröna knappen gör en samhällsinsats.

Kampanjen kommer att hösten 2013 synas över hela länet och dess syftet är att:

  • öka kännedomen om webbplatsen www.våldmotnära.se för att göra fakta, kontaktvägar och råd tillgängliga för fler i målgrupperna barn/ungdom, våldsutsatta vuxna, våldsutövare.
  • lyfta frågan om våld i familjen högre upp på agendan i det offentliga samtalet och vid köksborden.

.

Uppdaterad: 2013-04-30 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut