Samverkan mot våld
Different languages

Götblad ger förslag på förändringar och lyfter fram bl.a Samverkan mot våld som ett gott exempel

Carin Götblad, nationell samordnare, skriver i debattartikel i DN (publicerad 2013-06-23) om våld i nära relationer och att det krävs förändringar som kan sammanfattas i fyra övergripande punkter;

  • Myndigheternas insatser måste koordineras bättre
  • Myndigheternas arbete måste utgå från gemensamma individuella handlingsplaner
  • Sekretesslagen måste ses över
  • Ett nytt folkhälsomål

Götblad skriver även att det finns redan flera goda exempel i landet på hur myndigheterna kan arbeta i nära samarbete, till exempel barnahusen, Utväg Skaraborg, Samverkan mot våld i Norrbotten och Koncept Karin i Skåne samt att erfarenheterna från dessa satsningar måste tas tillvara och utvecklas vidare.

Läs hela artikeln via länk
http://www.dn.se/debatt/battre-samordning-kravs-i-bemotandet-av-valdsutsatta/

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut